Интелигентни паркинг решения

Когато става въпрос за паркинг системи и оборудване, PARKSYS предлага решения както за малки паркинги, така и за големи комплекси, при най-изгодни условия!

Организацията на паркиране във всеки един обект, независимо от неговото предназначение, спомага за повишаването на приходите, улесняването на достъпа, привличането на клиенти.

За това е важно системите за паркиране да са бързи, надеждни, лесни за управление и поддръжка, да включват широк набор от интелигентни фнкции и не на последно място – да са ценово изгодни и гъвкави в бюджетирането.

Широкото приложение на паркинг системите включва, но не се ограничава до:

 • Частни паркинги
 • Публични платени паркинги
 • Бизнес центрове
 • Спортни зали и съоражения
 • Изложбени зали и комплекси
 • Университети, колежи, учебни заведения
 • Хотели и почивни комплекси
 • Болници и медицински заведения
 • Молове и търговски комплекси
 • Общински паркинг зони
 • Летища, гари, автогари

IMG_2466

Image 9 of 9